Förbundet för Ekoparken

Vi vill värna, vårda, visa våra vackra, viktiga, värdefulla vyer

Välkommen till Förbundet för Ekoparken!

Förbundet för Ekoparken (FFE) bildades 1992 och är en paraplyorganisation med c:a 50 medverkande föreningar. Förbundet bildades för att motverka de stora exploateringshot som fanns och fortfarande finns mot Kungliga nationalstadsparkens natur- och kulturvärden.

Efter ett intensivt arbete av förbundet, Världsnaturfonden WWF och andra miljöorganisationer stiftades en ny lag, med hänvisning till Ekoparken, genom ett tillägg i Miljöbalken:

Området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården är en nationalstadspark. Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas, endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas.”

Därmed är dock inte allt frid och fröjd. En av förbundets viktigaste uppgifter är därför att även i fortsättningen bevaka och besvara byggplaner och andra exploateringsförslag både i och utanför Kungliga nationalstadsparken, eftersom de riskerar att skära av spridningsvägarna för växter och djur.

3ekoill

Annonser
%d bloggare gillar detta: